Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

4.1. Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, și Pavel Svoboda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 13.9.2018.

Ultima actualizare: 17 septembrie 2018Notă juridică