Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2128(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0268/2018

Внесени текстове :

A8-0268/2018

Разисквания :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0356

Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита [2017/2128(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc представи доклада.

Изказа се Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre и Thomas Waitz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini и Mairead McGuinness, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Waitz.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Pavel Poc.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация