Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2128(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0268/2018

Predkladané texty :

A8-0268/2018

Rozpravy :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0356

Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

4. Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (rozprava)
CRE

Správa o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín [2017/2128(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre a Thomas Waitz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini a Mairead McGuinness, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Thomas Waitz.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Pavel Poc.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 13.9.2018.

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne oznámenie