Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2008(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0267/2018

Texte depuse :

A8-0267/2018

Dezbateri :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0357

Proces-verbal
Joi, 13 septembrie 2018 - Strasbourg

5. Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică (dezbatere)
CRE

Raport referitor la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică [2018/2008(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová și-a prezentat raportul.

A intervenit Biljana Borzan (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI).

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Momchil Nekov (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell și Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu și Franc Bogovič.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Olga Sehnalová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.15 al PV din 13.9.2018.

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018Notă juridică