Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0366/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0346

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.3. Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 och B8-0377/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0366/2018

(ersätter B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 och B8-0377/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner och Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0346)

(Resolutionsförslag B8-0373/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande