Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0388/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0350

Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.8. Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на13 септември 2018 г. (точка 2 от протокола от 13.9.2018 г.)

Предложения за резолюция B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 и B8-0394/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0388/2018

(за замяна на B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 и B8-0394/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi и Theodoros Zagorakis, от името на групата PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl и Miriam Dalli, от името на групата S&D;

—   Ruža Tomašić и Notis Marias, от името на групата ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL;

—   Davor Škrlec от името на групата Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini и Rosa D’Amato, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0350)

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация