Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2847(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0388/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0350

Notulen
Donderdag 13 september 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

10.8. De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op13 september 2018 (punt 2 van de notulen van 13.9.2018)

Ontwerpresoluties B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 en B8-0394/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0388/2018

(ter vervanging van B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 en B8-0394/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi en Theodoros Zagorakis, namens de PPE-Fractie;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl en Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie;

—   Ruža Tomašić en Notis Marias, namens de ECR-Fractie;

—   Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Davor Škrlec namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Piernicola Pedicini en Rosa D’Amato, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0350)

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018Juridische mededeling