Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2847(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0388/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0350

Proces-verbal
Joi, 13 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

10.8. Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (vot)

Propuneri de rezoluție anunțate la 13 septembrie 2018 (punctul 2 al PV din 13.9.2018)

Propuneri de rezoluții B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 și B8-0394/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0388/2018

(care înlocuiește B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 și B8-0394/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi și Theodoros Zagorakis, în numele Grupului PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D;

—   Ruža Tomašić și Notis Marias, în numele Grupului ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini și Rosa D’Amato, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0350)

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018Notă juridică