Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0388/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0350

Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

10.8. Požiare v meste Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcia EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 13. septembra 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 13.9.2018)

Návrhy uznesenia B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 a B8-0394/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0388/2018

(nahrádzajúci B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 a B8-0394/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi a Theodoros Zagorakis v mene skupiny PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl a Miriam Dalli v mene skupiny S&D;

—   Ruža Tomašić a Notis Marias v mene skupiny ECR;

—   Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL;

—   Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini a Rosa D’Amato v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0350)

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne oznámenie