Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0384/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0351

Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.9. Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на13 септември 2018 г. (точка 3 от протокола от 13.9.2018 г.)

Предложения за резолюция B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 и B8-0389/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0384/2018

(за замяна на B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 и B8-0389/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund и Linda McAvan, от името на групата S&D;

—   Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato и Laura Agea.

Приема се (P8_TA(2018)0351)

(Предложенията за резолюции B8-0383/2018 и B8-0386/2018 отпадат.)

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация