Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2849(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0384/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0351

Protokoll
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg

10.9. Khan al-Ahmari ja muude beduiinikülade lammutamise oht (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks:13. septembril 2018 (13.9.2018 protokollipunkt 3)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0384/2018

(asendades B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ja Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel;

—   Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Tamás Meszerics ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato ja Laura Agea.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0351)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0383/2018 ja B8-0386/2018 muutusid kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusalane teave