Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0384/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0351

Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

10.9. Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 13. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 3)

Päätöslauselmaesitykset B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0384/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 ja B8-0389/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta

—   Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Tamás Meszerics ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato ja Laura Agea.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0351)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0383/2018 ja B8-0386/2018 raukesivat.)

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus