Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0363/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0363/2018

Συζήτηση :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0353

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.11. Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0363/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η επιτροπή ENVI)

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0353)

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου