Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengud ja ELi reaktsioon (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise oht (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (arutelu)
  4.1.Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas
  4.2.Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum
  4.3.Kambodža ja Kem Sokha juhtum
 5.Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  6.1.Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas
  6.2.Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum
  6.3.Kambodža ja Kem Sokha juhtum
 7.Istungi jätkamine
 8.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas (hääletus)
  10.2.Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum (hääletus)
  10.3.Kambodža ja Kem Sokha juhtum (hääletus)
  10.4.Eurojusti ja Albaania vaheline koostööleping * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.5.Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine ***I (hääletus)
  10.6.Ühtne digivärav ***I (hääletus)
  10.7.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I
  10.8.Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengud ja ELi reaktsioon (hääletus)
  10.9.Khan al-Ahmari ja muude beduiinikülade lammutamise oht (hääletus)
  10.10.Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses (hääletus)
  10.11.Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (hääletus)
  10.12.Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava (hääletus)
  10.13.Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (hääletus)
  10.14.Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (hääletus)
  10.15.Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Petitsioonid
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungi lõpp
 23.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (200 kb)
11/12/2018 16:06
  Kohalolijate nimekiri (59 kb)
19/02/2019 08:40
 
Protokoll (83 kb)
11/12/2018 16:06
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
19/02/2019 08:40
  Hääletustulemused (35 kb)
31/12/2018 17:26
  Nimelise hääletuse tulemused (76 kb)
22/12/2018 03:26
 
Protokoll (290 kb)
11/12/2018 16:06
  Kohalolijate nimekiri (70 kb)
19/02/2019 08:40
  Hääletustulemused (528 kb)
31/12/2018 17:26
  Nimelise hääletuse tulemused (1103 kb)
22/12/2018 03:26
Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusalane teave