Rodyklė 
Protokolas
PDF 299kWORD 84k
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas (diskusijos)
 5.Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje (diskusijos)
 6.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  6.1.Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas
  6.2.Mianmaras, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis
  6.3.Kambodža, visų pirma Kemo Sokhos atvejis
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalba
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas (balsavimas)
  10.2.Mianmaras, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis (balsavimas)
  10.3.Kambodža, visų pirma Kemo Sokhos atvejis (balsavimas)
  10.4.Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.5.Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas ***I (balsavimas)
  10.6.Bendrieji skaitmeniniai vartai ***I (balsavimas)
  10.7.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) ***I
  10.8.2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (balsavimas)
  10.9.Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (balsavimas)
  10.10.Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija (balsavimas)
  10.11.Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (balsavimas)
  10.12.Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas (balsavimas)
  10.13.Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė (balsavimas)
  10.14.Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas (balsavimas)
  10.15.Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 17.Gauti dokumentai
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 19.Peticijos
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Posėdžio pabaiga
 23.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (2018/2847(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. rugsėjo 10 d. (2018 09 10 protokolo 23 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Notis Maria ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu – dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu – dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis S&D frakcijos vardu – dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu – dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu – dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.8 punktas


3. Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)).

Diskusijos vyko 2018 m. rugsėjo 11 d. (2018 09 11 protokolo 19 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato ir Laura Agea – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ir Linda McAvan S&D frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.9 punktas.


4. Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo [2017/2128(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Pavel Poc (A8-0268/2018).

Pavel Poc pristatė pranešimą.

Kalbėjo Peter Jahr (AGRI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Mairead McGuinness PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre ir Thomas Waitz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini ir Mairead McGuinness (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Thomas Waitz).

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Pavel Poc.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.14 punktas


5. Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje (diskusijos)

Pranešimas dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje [2018/2008(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0267/2018).

Olga Sehnalová pristatė pranešimą.

Kalbėjo Biljana Borzan (ENVI komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Momchil Nekov (AGRI komiteto nuomonės referentas), Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Nicola Danti S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell ir Theodor Dumitru Stolojan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu ir Franc Bogovič.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Olga Sehnalová.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.15 punktas


6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 09 12 protokolo 2 punktas)


6.1. Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jacques Colombier ENF frakcijos vardu ir Pavel Svoboda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.1 punktas


6.2. Mianmaras, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly ir Urmas Paet pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Neena Gill S&D frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri ir Goffredo Maria Bettini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.2 punktas


6.3. Kambodža, visų pirma Kemo Sokhos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský ir Petras Auštrevičius pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu ir Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.39 val. iki buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalbos.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.49 val.


8. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalba

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministras Pirmininkas Zoran Zaev pasakė kalbą.

(Posėdis sustabdytas 12.10 val. iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.14 val.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ir B8-0378/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0364/2018

(keičia B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ir B8-0378/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Norbert Neuser S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ir Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0344).


10.2. Mianmaras, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ir B8-0382/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0371/2018

(keičia B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ir B8-0382/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Neena Gill S&D frakcijos vardu;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0345).

Kalbėjo:

prieš balsavimą Mark Demesmaeker dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos.


10.3. Kambodža, visų pirma Kemo Sokhos atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 ir B8-0377/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0366/2018

(keičia B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 ir B8-0377/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir David Martin S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0346).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0373/2018 anuliuotas.)


10.4. Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0275/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0347).


10.5. Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Cornelia Ernst (A8-0313/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0348).


10.6. Bendrieji skaitmeniniai vartai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0054/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0349).


10.7. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) ***I

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0261/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Kalbėjo:

Tanja Fajon (pranešėja) prieš balsavimą.


10.8. 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. rugsėjo 13 d. (2018 09 13 protokolo 2 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ir B8-0394/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0388/2018

(keičia B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ir B8-0394/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi ir Theodoros Zagorakis PPE frakcijos vardu;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu;

—   Ruža Tomašić ir Notis Marias ECR frakcijos vardu;

—   Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Piernicola Pedicini ir Rosa D’Amato EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0350).


10.9. Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. rugsėjo 13 d. (2018 09 13 protokolo 3 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 ir B8-0389/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0384/2018

(keičia B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 ir B8-0389/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ir Linda McAvan S&D frakcijos vardu;

—   Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Tamás Meszerics ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato ir Laura Agea.

Priimta (P8_TA(2018)0351).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0383/2018 ir B8-0386/2018 anuliuoti.)


10.10. Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos [2018/2035(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0352).


10.11. Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0363/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENVI komiteto)

Priimta (P8_TA(2018)0353).


10.12. Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų plano [2017/2254(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Karin Kadenbach (A8-0257/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0354).


10.13. Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė (balsavimas)

Panešimas „Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė“ [2017/2257(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: István Ujhelyi (A8-0241/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0355).


10.14. Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo [2017/2128(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Pavel Poc (A8-0268/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0356).


10.15. Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje (balsavimas)

Pranešimas dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje [2018/2008(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0267/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0357).


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Pranešimas: Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic, Lucy Anderson

Pranešimas: Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa, Stanislav Polčák

Pranešimas: Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa, Anna Záborská

Pranešimas: István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Pranešimas: Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová, Bolesław G. Piecha

Pranešimas: Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Monika Smolková


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.52 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


13. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

TRAN komitetas: Innoncenzo Leontini;

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Innoncenzo Leontini;

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Innoncenzo Leontini;

Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis: Innoncenzo Leontini.


16. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Europos dienos pripažinimas valstybine švente, kuria būtų skatinamos ES vertybės

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (G-000006/2018), kurį pateikė Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu Komisijai: Europos dienos pripažinimas valstybine švente, kuria būtų skatinamos ES vertybės (B8-0038/2018).

Ivan Jakovčić pateikė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, André Elissen ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić) (pirmininkas pateikė patikslinimų po André Elissen kalbos), André Elissen (patikslino savo kalbą) ir Seán Kelly darbo tvarkos klausimu (pirmininkas pateikė patikslinimų).

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


17. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- 2018 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, EMPL, PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Portugalijos paraišką „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“ (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Alzheimerio ligos mokslinių tyrimų (B8-0307/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų antplūdžio valdymo centrų Šiaurės Afrikoje (B8-0312/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl oro taršos problemos sprendimo miestuose (B8-0340/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žemo glikemijos indekso (ŽGI) simbolio maisto produktų ženklinime įvedimo (B8-0342/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl etiketės „pagaminta Europoje“ (B8-0343/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

EMPL

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vietinės maisto gamybos vaidmens mažinant išmetamą CO2 dujų kiekį (B8-0344/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Trevizo provincijos alyvmedžių auginimo sektoriaus apsaugos (B8-0345/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sveikesnio išmaniojo telefono naudojimo (B8-0346/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl amerikinio omaro priskyrimo prie invazinių rūšių (B8-0347/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos ilgalaikiams bedarbiams, siekiant jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką (B8-0348/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Maria Spyraki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl potvynių ir gaisrų Graikijoje padarytos žalos kompensavimo (B8-0349/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privatumo daiktų interneto amžiuje (B8-0350/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ITRE


18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. rugsėjo 6 d.)

ITRE komitetas

- Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (2018/2222(INI))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. liepos 5 d.)

JURI komitetas

- Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. rugsėjo 6 d.)

IMCO komitetas

- Sąžiningumo ir skaidrumo skatinimas internetinių tarpininkavimo paslaugų verslo srities naudotojams (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(Nuomonė: ITRE, TRAN, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ITRE komitetas

- Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis panaudojimas (nauja redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), CULT, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis), LIBE)
Susiję komitetai: ITRE

JURI komitetas

- Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(Nuomonė: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AFCO, PETI)

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI, INTA komitetai

- Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (2018/2094(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFCO
Nuomonė: INTA, CONT, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis),AGRI, JURI

FEMM komitetas

- Po Arabų pavasario. Tolesni veiksmai, skirti Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionui (2018/2160(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: FEMM

DEVE komitetas

- Nesąžininga prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: DEVE, ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis),

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN komitetai

- Preliminarus pranešimas dėl 2021-2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo (2018/0166R(APP))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG
Nuomonė: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO komitetas

- Europos valiutos fondo įsteigimas (2017/0333R(APP))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG, ECON
Nuomonė: CONT, AFCO

JURI komitetas

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Pranešimai su ne teisėkūros pasiūlymais dėl rezoliucijų (pritarimo procedūra) (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalis)

(Komitetų pirmininkų sueigai pranešus 2018 m. liepos 3 d.)

INTA komitetas

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(Nuomonė: AFET, AGRI, PECH)

- Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimas (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(Nuomonė: ENVI, TRAN)

Pavadinimų pakeitimas

BUDG komitetas

- Nauja preliminarus pranešimo 2018/0166R (APP) antraštė: preliminarus pranešimas „2021–2027 m. DFP. Parlamento pozicija siekiant susitarimo

Darbo tvarkos taisyklių keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis)

AFCO komitetas

- Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, turintys poveikio I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriams, V antraštinės dalies 3 skyriui, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriams, VIII antraštinės dalies 1 skyriui, XII antraštinei daliai, XIV antraštinei daliai ir II priedui (2018/2170(REG))


19. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. rugsėjo 7 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 0529/2018); (*) (Nr. 0530/2018); Benjamin Rzepka (Nr. 0531/2018); Dean Bauwens (Nr. 0532/2018); (*) (Nr. 0533/2018); Nicoleta Apetrei (Nr. 0534/2018); (*) (Nr. 0535/2018); Dieter Wunderwald (Nr. 0536/2018); (*) (Nr. 0537/2018); (*) (Nr. 0538/2018); (*) (Nr. 0539/2018); (*) (Nr. 0540/2018); (*) (Nr. 0541/2018); (*) (Nr. 0542/2018); Jānis Brukšteins (Nr. 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (Nr. 0544/2018); Beata Cimoch (Nr. 0545/2018); Daniela Peters (Nr. 0546/2018); (*) (Nr. 0547/2018); (*) (Nr. 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (Nr. 0549/2018); (*) (Nr. 0550/2018); (*) (Nr. 0551/2018); (*) (Nr. 0552/2018); (*) (Nr. 0553/2018); (*) (Nr. 0554/2018); Daniela Peters (Nr. 0555/2018); Philippe Garcia (Nr. 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (Nr. 0557/2018); Jānis Kuzins (Nr. 0558/2018); (*) (Nr. 0559/2018); Alberto Cirio (Nr. 0560/2018); (*) (Nr. 0561/2018); (*) (Nr. 0562/2018); (*) (Nr. 0563/2018); Jack Hennessey (Nr. 0564/2018); Belisa Godinho (Nr. 0565/2018); Patricia Graham (Nr. 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (Nr. 0567/2018); (*) (Nr. 0568/2018); (*) (Nr. 0569/2018); (*) (Nr. 0570/2018); (*) (Nr. 0571/2018); (*) (Nr. 0572/2018); (*) (Nr. 0573/2018); Philippe Garcia (Nr. 0574/2018); (*) (Nr. 0575/2018); (*) (Nr. 0576/2018); (*) (Nr. 0577/2018); Daniela Peters (Nr. 0578/2018); (*) (Nr. 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (Nr. 0580/2018); (*) (Nr. 0581/2018); Susanto Lugiman (Nr. 0582/2018); (*) (Nr. 0583/2018); João Diniz De Oliveira (Nr. 0584/2018); (*) (Nr. 0585/2018); Beate Holzleitner (Nr. 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (Nr. 0587/2018); Fotis Batzios (Nr. 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (Nr. 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (Nr. 0590/2018); Philippe Bravo (Nr. 0591/2018); (*) (Nr. 0592/2018); (*) (Nr. 0593/2018); Hartmut Backhaus (Nr. 0594/2018); Joannis Papanastasiou (Nr. 0595/2018); (*) (Nr. 0596/2018); (*) (Nr. 0597/2018); Rosangela Sviercoski (Nr. 0598/2018); Yu Tan (Nr. 0599/2018); Nicolò De Bigontina (Nr. 0600/2018); Marco Bava (Nr. 0601/2018); Marco Deplano (Nr. 0602/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0603/2018); (*) (Nr. 0604/2018); Ada Stallone (Nr. 0605/2018); Milena Dimitrova (Nr. 0606/2018); (*) (Nr. 0607/2018); (*) (Nr. 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (Nr. 0609/2018); Marinella Colombo (Nr. 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (Nr. 0611/2018); (*) (Nr. 0612/2018); (*) (Nr. 0613/2018); (*) (Nr. 0614/2018); Wolfgang Gerber (Nr. 0615/2018); (*) (Nr. 0616/2018); Luis Rodríguez (Nr. 0617/2018); (*) (Nr. 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (Nr. 0619/2018); (*) (Nr. 0620/2018); (*) (Nr. 0621/2018); (*) (Nr. 0622/2018); (*) (Nr. 0623/2018); (*) (Nr. 0624/2018); (*) (Nr. 0625/2018); Günther Hildebrand (Nr. 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0627/2018); (*) (Nr. 0628/2018); (*) (Nr. 0629/2018); (*) (Nr. 0630/2018); Sreeram Kumar (Nr. 0631/2018); José Carmelo García Pérez (Nr. 0632/2018); (*) (Nr. 0633/2018); (*) (Nr. 0634/2018); (*) (Nr. 0635/2018); Friedrich Baessmann (Nr. 0636/2018); Jens Genzer (Nr. 0637/2018); Jens Genzer (Nr. 0638/2018); Jens Genzer (Nr. 0639/2018); Jens Genzer (Nr. 0640/2018); (*) (Nr. 0641/2018); (*) (Nr. 0642/2018); (*) (Nr. 0643/2018); (*) (Nr. 0644/2018); Tomasz Pysz (Nr. 0645/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0646/2018); (*) (Nr. 0647/2018); (*) (Nr. 0648/2018); Manuel Parras Rosa (Nr. 0649/2018); (*) (Nr. 0650/2018); (*) (Nr. 0651/2018); (*) (Nr. 0652/2018); (*) (Nr. 0653/2018); Fotios Batzios (Nr. 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 0655/2018); Emilio Vincioni (Nr. 0656/2018); (*) (Nr. 0657/2018); Jacek Sierpiński (Nr. 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nr. 0659/2018); (*) (Nr. 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (Nr. 0661/2018); (*) (Nr. 0662/2018); Francoise Côte (Nr. 0663/2018); Leif Lundgren (Nr. 0664/2018); Marco Bazzoni (Nr. 0665/2018); Kai Herlemann (Nr. 0666/2018); Jonathan Tennant (Nr. 0667/2018); (*) (Nr. 0668/2018); (*) (Nr. 0669/2018); (*) (Nr. 0670/2018); (*) (Nr. 0671/2018); Dan Chitu (Nr. 0672/2018); Cătălin Mateescu (Nr. 0673/2018); (*) (Nr. 0674/2018); (*) (Nr. 0675/2018); Daniela Peters (Nr. 0676/2018); (*) (Nr. 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (Nr. 0678/2018); (*) (Nr. 0679/2018); (*) (Nr. 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (Nr. 0681/2018); (*) (Nr. 0682/2018); Niko Haxhiu (Nr. 0683/2018); (*) (Nr. 0684/2018); Gianpaolo Dattena (Nr. 0685/2018); Kiril Kolomanov (Nr. 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (Nr. 0687/2018); (*) (Nr. 0688/2018); (*) (Nr. 0689/2018); Lucian Săuleanu (Nr. 0690/2018); Milena Dimitrova (Nr. 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (Nr. 0692/2018); (*) (Nr. 0693/2018); Massimiliano Caputo (Nr. 0694/2018); (*) (Nr. 0695/2018); (*) (Nr. 0696/2018); (*) (Nr. 0697/2018); (*) (Nr. 0698/2018); (*) (Nr. 0699/2018); (*) (Nr. 0700/2018).

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį 2018 m. rugsėjo 6 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


20. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


21. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. spalio 1 d.2018 m. spalio 4 d..


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.37 val.


23. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 11 d.Teisinis pranešimas