Indiċi 
Minuti
PDF 306kWORD 84k
Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2018 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (dibattitu)
 5.Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku (dibattitu)
 6.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  6.1.L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni
  6.2.Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo
  6.3.Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Diskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni (votazzjoni)
  10.2.Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo (votazzjoni)
  10.3.Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (votazzjoni)
  10.4.Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.5.Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data ***I (votazzjoni)
  10.6.Portal Diġitali Uniku ***I (votazzjoni)
  10.7.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) ***I
  10.8.Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (votazzjoni)
  10.9.It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (votazzjoni)
  10.10.Strateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari (votazzjoni)
  10.11.Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (votazzjoni)
  10.12.Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (votazzjoni)
  10.13.Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE (votazzjoni)
  10.14.Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (votazzjoni)
  10.15.Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 17.Dokumenti mressqa
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Petizzjonijiet
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 23.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Settembru 2018 (punt 23 tal-Minuti ta' 10.9.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Notis Maria u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, dwar in-nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—    Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, dwar in-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-reġjun ta' Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar in-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis f'isem il-Grupp S&D, dwar in-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun ta' Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas u Lola Sánchez Caldentey, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar in-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis u Elisabetta Gardini, f'isem il-Grupp PPE, dwar in-nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Votazzjoni: punt 10.8 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


3. It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (2018/2849(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Settembru 2018 (punt 19 tal-Minuti ta' 11.9.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, dwar it-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor u Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato u Laura Agea, dwar it-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar it-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund u Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D, dwar it-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez u Sofia Sakorafa, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Votazzjoni: punt 10.9 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


4. Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009 [2017/2128(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Peter Jahr (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI).

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Mairead McGuinness f'isem il-Grupp PPE, Karin Kadenbach f'isem il-Grupp S&D, Jan Huitema f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Molly Scott Cato, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre u Thomas Waitz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini u Mairead McGuinness, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Thomas Waitz.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Pavel Poc.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.14 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


5. Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku (dibattitu)

Rapport dwar il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-suq uniku [2018/2008(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Biljana Borzan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI).

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Momchil Nekov (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Ivan Štefanec f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Andreas Schwab, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell u Theodor Dumitru Stolojan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu u Franc Bogovič.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Olga Sehnalová.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.15 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


6. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 12.9.2018.)


6.1. L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller u Marietje Schaake ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, u Pavel Svoboda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


6.2. Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly u Urmas Paet ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri u Goffredo Maria Bettini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


6.3. Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský u Petras Auštrevičius ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Csaba Sógor f'isem il-Grupp PPE, Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, u Angelo Ciocca f'isem il-Grupp ENF.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk u Ignazio Corrao.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal-Minuti ta' 13.9.2018.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma beda d-diskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja: 11.39)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.49.


8. Diskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għamel diskors.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 12.10.)

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President


9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.14.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


10.1. L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 u B8-0378/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0364/2018

(flok B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 u B8-0378/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Norbert Neuser, f'isem il-Grupp S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić u Pirkko Ruohonen-Lerner, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0344)


10.2. Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 u B8-0382/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0371/2018

(flok B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 u B8-0382/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun u Pascal Durand, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0345)

Intervent

Mark Demesmaeker, qabel il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta.


10.3. Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 u B8-0377/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0366/2018

(flok B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 u B8-0377/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post u David Martin, f'isem il-Grupp S&D;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner u Charles Tannock, f'isem il-Grupp ECR;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun u Pascal Durand, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0346)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0373/2018 iddekadiet.)


10.4. Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0347)


10.5. Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU u DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0348)


10.6. Portal Diġitali Uniku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0349)


10.7. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) ***I

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Intervent

Tanja Fajon (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


10.8. Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 13 ta' Settembru 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 13.9.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 u B8-0394/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0388/2018

(flok B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 u B8-0394/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi u Theodoros Zagorakis, f'isem il-Grupp PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl u Miriam Dalli, f'isem il-Grupp S&D;

—   Ruža Tomašić u Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels u Gabriele Zimmer, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini u Rosa D’Amato, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0350)


10.9. It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 13 ta' Settembru 2018 (punt 3 tal-Minuti ta' 13.9.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 u B8-0389/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0384/2018

(flok B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 u B8-0389/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund u Linda McAvan, f'isem il-Grupp S&D;

—   Ivo Vajgl, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis u Takis Hadjigeorgiou, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics u Margrete Auken, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato u Laura Agea.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0351)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0383/2018 u B8-0386/2018 iddekadew.)


10.10. Strateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari (votazzjoni)

Rapport dwar strateġija Ewropea għall-plastik f'ekonomija ċirkolari [2018/2035(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0352)


10.11. Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0363/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (imressqa mill-Kumitat ENVI)

Adozzjoni (P8_TA(2018)0353)


10.12. Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (votazzjoni)

Rapport Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR) [2017/2254(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0354)


10.13. Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE [2017/2257(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0355)


10.14. Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009 [2017/2128(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0356)


10.15. Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-suq uniku [2018/2008(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0357)


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Rapport Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic u Lucy Anderson

Rapport Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa u Stanislav Polčák

Rapport Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa u Anna Záborská

Rapport István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Rapport Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová u Bolesław G. Piecha

Rapport Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová u Monika Smolková.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.52.)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President


13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PPE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat TRAN: Innoncenzo Leontini

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Innoncenzo Leontini

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Innoncenzo Leontini

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur: Innoncenzo Leontini


16. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Ir-rikonoxximent ta' Jum l-Ewropea bħala festa pubblika bil-għan tal-promozzjoni tal-valuri tal-UE

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (G-000006/2018) ta' Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Ir-rikonoxximent ta' Jum l-Ewropa bħala festa pubblika bil-għan tal-promozzjoni tal-valuri tal-UE (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, André Elissen f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić (il-President iċċara xi punti wara l-intervent ta' André Elissen), André Elissen biex jiċċara l-intervent tiegħu u Seán Kelly għal punt ta' ordni (il-President iċċara xi punti).

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-baġit ġenerali tal-2018 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, il-Greċja, il-Litwanja u l-Polonja (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru. 1303/2013 fir-rigward tal-aġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

REGI

opinjoni:

BUDG, EMPL, PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Portugall - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa għall-ilbies (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

EMPL, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riċerka dwar il-marda ta' Alzheimer (B8-0307/2018)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żoni hotspot fl-Afrika ta' Fuq (B8-0312/2018)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra t-tniġġis tal-arja fil-bliet (B8-0340/2018)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' simbolu ta' indiċi glikimiku baxx (LGI) fuq il-prodotti tal-ikel fl-Ewropa (B8-0342/2018)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikketta "magħmul fl-Ewropa" (B8-0343/2018)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

EMPL

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rwol tal-produzzjoni tal-ikel lokali fit-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2 (B8-0344/2018)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tas-settur tal-produzzjoni taż-żebbuġ fil-provinċja ta' Treviso (B8-0345/2018)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar użu aħjar għas-saħħa tal-ismartphones (B8-0346/2018)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-awwista Amerikana fost l-ispeċijiet invażivi (B8-0347/2018)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għar-riintegrazzjoni tal-persuni li ilhom qiegħda fis-suq tax-xogħol (B8-0348/2018)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Maria Spyraki. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tiswija tal-ħsara kkawżata mill-għargħar u min-nirien fil-Greċja (B8-0349/2018)

irriferut

responsabbli:

REGI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-privatezza fl-era tal-internet tal-oġġetti (B8-0350/2018)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

ITRE


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' Settembru 2018)

Kumitat ITRE

- L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (2018/2222(INI))

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 5 ta' Lulju 2018)

Kumitat JURI

- Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) TRAN)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' Settembru 2018)

Kumitat IMCO

- Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(opinjoni: ITRE, TRAN, JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ITRE

- L-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) CULT, JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE)

Kumitat JURI

- Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(opinjoni: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) AFCO, PETI)

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati JURI, INTA

- L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2094(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO
opinjoni: INTA, CONT, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI, JURI

Kumitat FEMM

- Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal-MENA (2018/2160(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM

Kumitat DEVE

- Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: DEVE, ENVI, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' qbil (2018/0166R(APP))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG
opinjoni: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

Kumitat AFCO

- L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew (2017/0333R(APP))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, ECON
opinjoni: CONT, AFCO

Kumitat JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Rapporti dwar mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattivi għal proċedura ta' approvazzjoni (Artikolu 99(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għan-notifika tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tad-data 3 ta' Lulju 2018)

Kumitat INTA

- Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(opinjoni: AFET, AGRI, PECH)

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(opinjoni: ENVI, TRAN)

Bidla ta' titoli

Kumitat BUDG

- Titolu ġdid tar-rapport interim 2018/0166R (APP) : "Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' qbil"

Emenda tar-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 227 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Emendi tar-Regoli ta' Proċedura li jaffettwaw il-Kapitoli 1 u 4 tat-Titolu I; il-Kapitolu 3 tat-Titolu V; il-Kapitoli 4 u 5 tat-Titolu VII, il-Kapitolu 1 tat-Titolu VIII; it-Titolu XII; it-Titolu XIV u l-Anness II (2018/2170(REG))


19. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 7 ta' Settembru 2018

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (nru 0529/2018); (*) (nru 0530/2018); Benjamin Rzepka (nru 0531/2018); Dean Bauwens (nru 0532/2018); (*) (nru 0533/2018); Nicoleta Apetrei (nru 0534/2018); (*) (nru 0535/2018); Dieter Wunderwald (nru 0536/2018); (*) (nru 0537/2018); (*) (nru 0538/2018); (*) (nru 0539/2018); (*) (nru 0540/2018); (*) (nru 0541/2018); (*) (nru 0542/2018); Jānis Brukšteins (nru 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (nru 0544/2018); Beata Cimoch (nru 0545/2018); Daniela Peters (nru 0546/2018); (*) (nru 0547/2018); (*) (nru 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nru 0549/2018); (*) (nru 0550/2018); (*) (nru 0551/2018); (*) (nru 0552/2018); (*) (nru 0553/2018); (*) (nru 0554/2018); Daniela Peters (nru 0555/2018); Philippe Garcia (nru 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (nru 0557/2018); Jānis Kuzins (nru 0558/2018); (*) (nru 0559/2018); Alberto Cirio (nru 0560/2018); (*) (nru 0561/2018); (*) (nru 0562/2018); (*) (nru 0563/2018); Jack Hennessey (nru 0564/2018); Belisa Godinho (nru 0565/2018); Patricia Graham (nru 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (nru 0567/2018); (*) (nru 0568/2018); (*) (nru 0569/2018); (*) (nru 0570/2018); (*) (nru 0571/2018); (*) (nru 0572/2018); (*) (nru 0573/2018); Philippe Garcia (nru 0574/2018); (*) (nru 0575/2018); (*) (nru 0576/2018); (*) (nru 0577/2018); Daniela Peters (nru 0578/2018); (*) (nru 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (nru 0580/2018); (*) (nru 0581/2018); Susanto Lugiman (nru 0582/2018); (*) (nru 0583/2018); João Diniz De Oliveira (nru 0584/2018); (*) (nru 0585/2018); Beate Holzleitner (nru 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (nru 0587/2018); Fotis Batzios (nru 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (nru 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (nru 0590/2018); Philippe Bravo (nru 0591/2018); (*) (nru 0592/2018); (*) (nru 0593/2018); Hartmut Backhaus (nru 0594/2018); Joannis Papanastasiou (nru 0595/2018); (*) (nru 0596/2018); (*) (nru 0597/2018); Rosangela Sviercoski (nru 0598/2018); Yu Tan (nru 0599/2018); Nicolò De Bigontina (nru 0600/2018); Marco Bava (nru 0601/2018); Marco Deplano (nru 0602/2018); Pierpaolo Volpe (nru 0603/2018); (*) (nru 0604/2018); Ada Stallone (nru 0605/2018); Milena Dimitrova (nru 0606/2018); (*) (nru 0607/2018); (*) (nru 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (nru 0609/2018); Marinella Colombo (nru 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (nru 0611/2018); (*) (nru 0612/2018); (*) (nru 0613/2018); (*) (nru 0614/2018); Wolfgang Gerber (nru 0615/2018); (*) (nru 0616/2018); Luis Rodríguez (nru 0617/2018); (*) (nru 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (nru 0619/2018); (*) (nru 0620/2018); (*) (nru 0621/2018); (*) (nru 0622/2018); (*) (nru 0623/2018); (*) (nru 0624/2018); (*) (nru 0625/2018); Günther Hildebrand (nru 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nru 0627/2018); (*) (nru 0628/2018); (*) (nru 0629/2018); (*) (nru 0630/2018); Sreeram Kumar (nru 0631/2018); José Carmelo García Pérez (nru 0632/2018); (*) (nru 0633/2018); (*) (nru 0634/2018); (*) (nru 0635/2018); Friedrich Baessmann (nru 0636/2018); Jens Genzer (nru 0637/2018); Jens Genzer (nru 0638/2018); Jens Genzer (nru 0639/2018); Jens Genzer (nru 0640/2018); (*) (nru 0641/2018); (*) (nru 0642/2018); (*) (nru 0643/2018); (*) (nru 0644/2018); Tomasz Pysz (nru 0645/2018); Pierpaolo Volpe (nru 0646/2018); (*) (nru 0647/2018); (*) (nru 0648/2018); Manuel Parras Rosa (nru 0649/2018); (*) (nru 0650/2018); (*) (nru 0651/2018); (*) (nru 0652/2018); (*) (nru 0653/2018); Fotios Batzios (nru 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (nru 0655/2018); Emilio Vincioni (nru 0656/2018); (*) (nru 0657/2018); Jacek Sierpiński (nru 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nru 0659/2018); (*) (nru 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (nru 0661/2018); (*) (nru 0662/2018); Francoise Côte (nru 0663/2018); Leif Lundgren (nru 0664/2018); Marco Bazzoni (nru 0665/2018); Kai Herlemann (nru 0666/2018); Jonathan Tennant (nru 0667/2018); (*) (nru 0668/2018); (*) (nru 0669/2018); (*) (nru 0670/2018); (*) (nru 0671/2018); Dan Chitu (nru 0672/2018); Cătălin Mateescu (nru 0673/2018); (*) (nru 0674/2018); (*) (nru 0675/2018); Daniela Peters (nru 0676/2018); (*) (nru 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (nru 0678/2018); (*) (nru 0679/2018); (*) (nru 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (nru 0681/2018); (*) (nru 0682/2018); Niko Haxhiu (nru 0683/2018); (*) (nru 0684/2018); Gianpaolo Dattena (nru 0685/2018); Kiril Kolomanov (nru 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (nru 0687/2018); (*) (nru 0688/2018); (*) (nru 0689/2018); Lucian Săuleanu (nru 0690/2018); Milena Dimitrova (nru 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (nru 0692/2018); (*) (nru 0693/2018); Massimiliano Caputo (nru 0694/2018); (*) (nru 0695/2018); (*) (nru 0696/2018); (*) (nru 0697/2018); (*) (nru 0698/2018); (*) (nru 0699/2018); (*) (nru 0700/2018).

Il-President ħabbar li fid-data 6 ta' Settembru 2018, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(15) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


21. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 1 ta' Ottubru 2018 sad-data 4 ta' Ottubru 2018.


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.37.


23. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Diċembru 2018Avviż legali