Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 2. října 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

6. Sdělení předsednictví
CRE

Předseda učinil tato sdělení:

„Rád bych vás informoval o tom, že Soudní dvůr Evropské unie dnes dospěl k závěru, že Evropský parlament může vykonávat část svých rozpočtových pravomoci v Bruselu místo ve Štrasburku, vyžadují-li to naléhavé důvody spojené s řádným průběhem rozpočtového procesu. Soud tímto uznal, že Evropský parlament měl právo schválit v Bruselu ve druhém čtení souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2017.“

°
° ° °

„Dne 10. září 2018 jsem uložil sankce Georgeovi Bachovi, Guillaumovi Balasovi, José Bovému, Edouardu Martinovi, Claudu Rolinovi, Marii Arenové a Isabelle Thomasové za jejich činnost, která během denního zasedání dne 3. července 2018 závažným způsobem narušila řádný chod Parlamentu a vyžádala si přerušení denního zasedání.

Maria Arenová, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin a Isabelle Thomasová se proti tomuto rozhodnutí dne 11. září 2018 odvolali.

Předsednictvo na své včerejší schůzi tato odvolání projednalo a potvrdilo rozhodnutí o uložení sankcí, které mají v případě George Bacha, Guillauma Balase, Marie Arenové a Isabelle Thomasové formu jak ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu pěti dnů, tak dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací a z účasti na veškerých parlamentních činnostech na dobu pěti po sobě následujících dnů, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu, a v případě Edouarda Martina formu jak ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu osmi dnů, tak dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací a z účasti na veškerých parlamentních činnostech na dobu osmi po sobě následujících dnů, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu. Tyto sankce, jejichž platnost byla předložením odvolání pozastavena, jsou s platností od dnešního dne znovu platné.“

°
° ° °

„V návaznosti na závěry poradního výboru zabývajícího se stížnostmi na obtěžování mezi akreditovanými parlamentními asistenty a poslanci Evropského parlamentu a s ohledem na písemné vyjádření dotčené poslankyně jsem se v souladu s článkem 166 jednacího řádu rozhodl uložit sankci Giulii Moiové v souvislosti s chováním poslankyně vůči svým akreditovaným parlamentním asistentům, které představuje psychologické obtěžování. Sankce má formu ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu dvanácti dnů. Rozhodnutí bylo dnes oznámeno dotčené poslankyni, která proti tomuto rozhodnutí může podat vnitřní odvolání k předsednictvu v souladu s článkem 167 jednacího řádu. Platnost sankcí je tímto odvoláním pozastavena.“

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Bruno Gollnisch (předsedající poskytl upřesnění), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin a Cécile Kashetu Kyenge.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění