Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 2. oktober 2018 - StrasbourgEndelig udgave

6. Meddelelser fra formanden
CRE

Formanden kom med følgende meddelelser:

"Jeg kan herved meddele, at Den Europæiske Unions Domstol i dag har fastslået, at Europa-Parlamentet kan udøve en del af sine budgetbeføjelser i Bruxelles i stedet for i Strasbourg, hvis det er nødvendigt for at sikre en velfungerende budgetprocedure. Domstolen har således anerkendt, at Europa-Parlamentet havde ret til at vedtage Unionens årlige budget for 2017 i Bruxelles ved andenbehandlingen."

°
° ° °

"Jeg pålagde den 10. september 2018 sanktioner mod Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena og Isabelle Thomas for deres aktioner på plenarmødet den 3. juli 2018, som i alvorlig grad forstyrrede Parlamentets arbejde og udløste en afbrydelse af plenarmødet.

Den 11. september 2018 indgav Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin og Isabelle Thomas en klage over denne afgørelse for Præsidiet.

Præsidiet behandlede klagerne på sit møde i går og bekræftede de nævnte afgørelser om sanktioner, der for Georges Bach, Guillaume Balas, Maria Arena og Isabelle Thomas bestod i tabet af retten til dagpenge i en periode på fem dage og, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, i en udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på fem på hinanden følgende mødedage, hvor Parlamentets eller et af dets organer, udvalg eller delegationer mødes, og der for Edouard Martin bestod i tabet af retten til dagpenge i en periode på otte dage og i, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, en udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på otte på hinanden følgende mødedage, hvor Parlamentets eller et af dets organer, udvalg eller delegationer mødes. Disse sanktioner, som blev suspenderet på tidspunktet for klagen, finder anvendelse fra i dag."

°
° ° °

"På baggrund af konklusionerne fra det rådgivende udvalg, der behandler klager over chikane mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og medlemmer af Europa-Parlamentet, og under hensyntagen til de skriftlige indlæg fra det pågældende medlem af Europa-Parlamentet, har jeg besluttet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 at pålægge Giulia Moi en sanktion begrundet i hendes adfærd over for sine akkrediterede parlamentariske assistenter, der kan karakteriseres som værende psykisk chikane. Sanktionen består i tab af retten til dagpenge i en periode på tolv dage. Afgørelsen er blevet meddelt det pågældende medlem i dag, og hun kan indgive en intern klage over denne afgørelse til Præsidiet i henhold til forretningsordenens artikel 167. En sådan klage vil udsætte anvendelsen af denne sanktion."

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Bruno Gollnisch (formanden præciserede), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin og Cécile Kashetu Kyenge.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse