Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 2. listopada 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

6. Priopćenja predsjedništva
CRE

Priopćenja predsjednika bila su sljedeća :

"Želio bih vas obavijsetiti da je Sud Europske unije danas presudio da Europski parlament dio svojih proračunskih ovlasti može izvršavati u Bruxellesu, umjesto u Strasbourgu, ako to nalažu zahtjevi povezani s učinkovitosti proračunskog postupka. Slijedom toga Sud je utvrdio da je Europski parlament imao pravo u drugom čitanju usvojiti godišnji proračun Unije za 2017. u Bruxellesu"

°
° ° °

"10. rujna 2018. izrekao sam kazne Georgesu Bachu, Guillaumeu Balasu, Joséu Bovéu, Edouardu Martinu, Claudeu Rolinu, Mariji Areni i Isabelle Thomas zbog toga što su svojim ponašanjem na plenarnoj sjednici od 3. srpnja 2018. ozbiljno narušili rad Parlamenta i prouzročili prekid plenarne sjednice.

11. rujna 2018. Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin i Isabelle Thomas uložili su žalbe na tu odluku.

Na svojoj jučerašnjoj sjednici Predsjedništvo je razmotrilo njihove žalbe i potvrdilo odluke o kaznama koje, u slučaju Georgesa Bacha, Guillaumea Balasa, Marije Arene i Isabelle Thomas znače gubitak prava na dnevnicu tijekom pet dana i, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava na glasovanje na plenarnoj sjednici, obustavu sudjelovanja u svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u razdoblju od pet uzastopnih dana tijekom kojih se sastaju Parlament ili neko od njegovih tijela, odbora ili izaslanstava. Za Edourda Martina kazna se sastoji u gubitku prava na dnevnicu tijekom osam dana i, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava na glasovanje na plenarnoj sjednici, obustavi sudjelovanja u svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u razdoblju od osam uzastopnih dana tijekom kojih se sastaju Parlament ili neko od njegovih tijela, odbora ili izaslanstava. Izrečene kazne, koje su bile obustavljene u trenutku podnošenja žalbi, od danas počinju ponovno teći."

°
° ° °

"Slijedom zaključaka savjetodavnog odbora koji razmatra prijave zbog uznemiravanja koje su akreditirani parlamentarni asistenti podnijeli protiv zastupnika u Europskom parlamentu te vodeći računa o pisanim primjedbama predmetne zastupnice, odlučio sam u skladu s člankom 166. Poslovnika izreći kaznu Guiliji Moi zbog ponašanja prema svojim akreditiranim parlamentarnim asistentima, a koje se svodi na psihološko uznemiravanje. Kazna se sastoji u gubitku dnevnice tijekom razdoblja od 12 dana. Dotična zastupnica danas je obaviještena o toj odluci te na nju može internim putem uložiti žalbu pred Predsjedništvom u skladu s člankom 167. Poslovnika. Žalba znači obustavu provedbe izrečene kazne."

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Bruno Gollnisch (predsjednik je dao pojašnjenje), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin i Cécile Kashetu Kyenge.

Posljednje ažuriranje: 23. siječanja 2019.Pravna napomena