Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. spalio 2 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

6. Pirmininko pranešimai
CRE

Pirmininkas padarė šiuos pareiškimus:

„Pranešu Jums, kad šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad Europos Parlamentas savo biudžeto srities įgaliojimais gali naudotis Briuselyje, o ne Strasbūre, jei to būtina siekiant užtikrinti gerą biudžeto procedūros veikimą. Taigi, Teismas pripažino, kad Europos parlamentas turėjo teisę 2017 m. Sąjungos metinį biudžetą per antrąjį svarstymą priimti Briuselyje.“

°
° ° °

„2018 m. rugsėjo 10 d. aš skyriau nuobaudas Georgesui Bachui, Guillaume Balasui, José Bové, Edouardui Martinui, Claude'ui Rolinui, Mariai Arenai ir Isabellei Thomas dėl jų veiksmų per 2018 m. liepos 3 d. plenarinę sesiją, kuriais buvo rimtai sutrikdytas Parlamento darbas ir buvo nutrauktas plenarinis posėdis.

2018 m. rugsėjo 11 d. Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin ir Isabelle Thomas pateikė skundą dėl šio sprendimo.

Biuras per savo vakarykštį posėdį išnagrinėjo tuos skundus ir patvirtino sprendimus dėl nuobaudų, pagal kuriuos iš Georgeso Bacho, Guillaume'o Balaso, Maria Arena ir Isabelle Thomas atimama teisė gauti dienpinigių išmoką penkias dienas ir, nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje, uždraudžiama dalyvauti visoje Parlamento ir jo organų veikloje penkias iš eilės Parlamento arba jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienas, o Edouardo Martino atimama teisė gauti dienpinigių išmoką aštuonias dienas ir, nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje, uždraudžiama dalyvauti visoje Parlamento ir jo organų veikloje aštuonias iš eilės Parlamento arba jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienas. Šios nuobaudos, kurių taikymas buvo sustabdytas pateikus skundus, toliau taikomos nuo šiandienos.

°
° ° °

„Gavęs Akredituotų Parlamento narių padėjėjų skundų dėl Parlamento narių priekabiavimo nagrinėjimo ir priekabiavimo prevencijos darbo vietoje patariamojo komiteto išvadas ir atsižvelgęs į atitinkamos parlamento narės raštu pateiktas pastabas nusprendžiau padal Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnį Giuliai Moi skirti nuobaudą dėl jos elgesio su savo akredituotais padėjėjais, kuris laikomas psichologiniu priekabiavimu. Paskirta nuobauda – teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas 12 dienų. Apie šį sprendimą šiandien buvo pranešta Parlamento narei ir ji pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 167 straipsnį gali Biurui pateikti vidinį skundą dėl šio sprendimo. Pateikus šį skundą nuobaudos taikymas sustabdomas.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bruno Gollnisch (pirmininkas pateikė paaiškinimų), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin ir Cécile Kashetu Kyenge.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinis pranešimas