Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 2. októbra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

6. Oznámenia predsedníctva
CRE

Predseda predniesol tieto oznámenia:

„Chcel by som vás informovať, že Súdny dvor Európskej únie dnes dospel k záveru, že Európsky parlament môže vykonávať časť svojich rozpočtových právomocí v Bruseli namiesto Štrasburgu, ak si to vyžaduje riadne fungovanie rozpočtového postupu. Súdny dvor teda uznal, že Európsky parlament mal právo prijať ročný rozpočet Únie na rok 2017 v Bruseli v druhom čítaní.“

°
° ° °

„10. septembra 2018 som uvalil sankcie na Georgesa Bacha, Guillaumeho Balasa, Josého Bového, Edouarda Martina, Claudeho Rolina, Mariu Arenovú a Isabelle Thomasovú za ich správanie počas plenárnej schôdze konanej 3. júla 2018, keď vážne narušili činnosť Parlamentu a spôsobili prerušenie plenárnej schôdze.

Maria Arenová, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin a Isabelle Thomas podali 11. septembra 2018 voči tomuto rozhodnutiu odvolanie.

Predsedníctvo na včerajšej schôdzi preskúmalo predmetné odvolania a potvrdilo rozhodnutia o uvalení sankcie, ktorá v prípade Georgesa Bacha, Guillaumeho Balasa, Marie Arenovej a Isabelle Thomasovej spočíva v strate nároku na denný príspevok na obdobie piatich dní a následne bez toho, aby bolo dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne, v prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov na obdobie piatich po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, a v prípade Edouarda Martina v strate nároku na denný príspevok na obdobie ôsmych dní a následne bez toho, aby bol dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne, v prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov na obdobie ôsmych po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií . Uvedené sankcie, ktorých uplatňovanie sa pozastavilo podaním odvolania, opätovne začínajú platiť od dnešného dňa.

°
° ° °

„Na základe záverov poradného výboru zaoberajúceho sa sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu a berúc do úvahy písomné prípomienky dotknutého poslanca som v súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku rozhodol o uvalení sankcie na Giulia Moia v dôsledku jeho správania voči jeho akreditovaným asistentom poslanca, ktoré predstavuje psychické obťažovanie. Sankcia spočíva v strate nároku na denný príspevok na obdobie 12 dní. Toto rozhodnutie bolo dnes oznámené dotknutému poslancovi, ktorý môže Predsedníctvu proti nemu podať vnútorné odvolanie v súlade s článkom 167 rokovacieho poriadku. Podanie odvolania má suspenzívny účinok na uplatňovanie tejto sankcie.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bruno Gollnisch (predseda poskytol spresnenia), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin a Cécile Kashetu Kyenge.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne oznámenie