Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 2. oktober 2018 - StrasbourgKončna izdaja

6. Sporočila predsedstva
CRE

Predsednik je sporočil naslednje:

"Sporočam vam, da je Sodišče Evropske unije danes odločilo, da Evropski parlament lahko svoje proračunske pristojnosti delno izvršuje v Bruslju namesto v Strasbourgu, če tako zahtevajo nujni razlogi, povezani z pravilnim potekom proračunskega postopka. Sodišče je posledično priznalo, da je bil Evropski parlament pristojen za sprejetje letnega proračuna Unije za leto 2017 v drugi obravnavi v Bruslju."

°
° ° °

"10. septembra 2018 sem izrekel kazni Georgesu Bachu, Guillaumeju Balasu, Joséju Bovéju, Edouardu Martinu, Claudeju Rolinu, Marii Arena in Isabelle Thomas zaradi njihovega ravnanja na plenarnem zasedanju 3. julija 2018, s katerim so resno zmotili delo Parlamenta in povzročili prekinitev plenarnega zasedanja.

11. septembra 2018 so se Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin in Isabelle Thomas nad to odločitvijo pritožili.

Predsedstvo je na včerajšnji seji preučilo omenjene pritožbe in potrdilo odločitev o kaznih, ki v primeru Georgesa Bacha, Guillaumeja Balasa, Marie Arena in Isabelle Thomas zajemajo izgubo pravice do dnevnic za obdobje petih dni in, brez poseganja v uresničevanje pravice do glasovanja na plenarnem zasedanju, začasno izključitev za obdobje petih zaporednih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij, v primeru Edouarda Martina pa izgubo dnevnic za obdobje osmih dni in, brez poseganja v uresničevanje pravice do glasovanja na plenarnem zasedanju, začasno izključitev za obdobje osmih zaporednih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij. Kazni, ki so bile zadržane v trenutku predložitve pritožbe, se začnejo izvajati od današnjega dne."

°
° ° °

"Na podlagi zaključkov svetovalnega odbora, ki je obravnaval pritožbe zaradi nadlegovanja, ki so jih vložili akreditirani parlamentarni pomočniki zoper poslance Evropskega parlamenta ter ob upoštevanju pisnih pripomb zadevne poslanke, sem sprejel odločitev o naložitvi kazni poslanki Giulii Moi v skladu s členom 166 Poslovnika zaradi njenega obnašanja do akreditiranih parlamentarnih pomočnikov, ki predstavlja psihološko nadlegovanje. Kazen zajema izgubo pravice do dnevnic za obdobje dvanajstih dni. Zadevna poslanka je bila danes uradno obveščena o kazni, zoper katero lahko v skladu s členom 167 Poslovnika Parlamenta sproži notranji postopek pritožbe pred predsedstvom. Z vložitvijo pritožbe se izvajanje kazni zadrži."

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Bruno Gollnisch (predsednik je dodal nekatera pojasnila), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin in Cécile Kashetu Kyenge.

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo