Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2763(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000074/2018 (B8-0402/2018)

Debatten :

PV 02/10/2018 - 12
CRE 02/10/2018 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 2 oktober 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000078/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie IMCO en Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie INTA, aan de Raad: De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0404/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000074/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie IMCO en Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie INTA, aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: VP/HR - De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0402/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000075/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie IMCO en Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange en Pier Antonio Panzeri lichten de vragen toe.

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olaf Stuger, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Juliane Bogner-Strauss.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 4.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling