Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 2 octombrie 2018 - Strasbourg

14. Situația din Yemen (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Yemen (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock și Margot Parker.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias și João Pimenta Lopes.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 4.10.2018.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate