Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0293(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0287/2018

Předložené texty :

A8-0287/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Hlasování :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Zápis
Úterý, 2. října 2018 - Štrasburk

15. Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Karima Delli (zpravodajka výboru TRAN), Jens Gieseke za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Danilo Oscar Lancini za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Peter Liese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli a Markus Pieper.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt a Henna Virkkunen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Miriam Dalli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 3.10.2018.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí