Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0293(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0287/2018

Esitatud tekstid :

A8-0287/2018

Arutelud :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Hääletused :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/03/2019 - 18.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokoll
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - Strasbourg

15. Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Karima Delli (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Danilo Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli ja Markus Pieper.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt ja Henna Virkkunen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Miriam Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2018 protokollipunkt 9.5.

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusalane teave