Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0293(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0287/2018

Ingediende teksten :

A8-0287/2018

Debatten :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Stemmingen :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Notulen
Dinsdag 2 oktober 2018 - Straatsburg

15. Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karima Delli (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli en Markus Pieper.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt en Henna Virkkunen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Miriam Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 3.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling