Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0293(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0287/2018

Texte depuse :

A8-0287/2018

Dezbateri :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Voturi :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Proces-verbal
Marţi, 2 octombrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

15. Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli și Markus Pieper.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt și Henna Virkkunen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Miriam Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5 al PV din 3.10.2018.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Notă juridică