Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0228(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0201/2018

Indgivne tekster :

A8-0201/2018

Forhandlinger :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Afstemninger :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0381

Protokol
Onsdag den 3. oktober 2018 - Strasbourg

17. Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt forelagde betænkningen.

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Zdzisław Krasnodębski (ordfører for udtalelse fra ITRE), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati og Eva Maydell.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias og József Nagy.

Talere: Andrus Ansip og Anna Maria Corazza Bildt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 4.10.2018.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse