Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 3. októbra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Právny štát v Rumunsku (rozprava)
 4.Diskusia s estónskym premiérom Jürim Ratasom o budúcnosti Európy (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 9.Hlasovanie
  9.1.Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.2.DPH: obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.4.Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (hlasovanie)
  9.5.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  9.6.Sadzby dane z pridanej hodnoty * (hlasovanie)
  9.7.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy (hlasovanie)
  9.8.Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania (hlasovanie)
  9.9.Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (tematická rozprava)
 15.Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) ***I (rozprava)
 16.Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu ***I (rozprava)
 17.Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii ***I (rozprava)
 18.Riziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych orgánov (rozprava)
 21.Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ (rozprava)
 22.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 23.Predloženie dokumentov
 24.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (171 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (61 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (80 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (27 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (65 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (283 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (70 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (455 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (956 kb)
Posledná úprava: 23. januára 2019Právne oznámenie