Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. října 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

2. Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000078/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor IMCO a Pier Antonio Panzeri za výbor INTA Radě: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0404/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000074/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor IMCO a Pier Antonio Panzeri za výbor INTA místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: VP/HR - Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0402/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000075/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor IMCO a Pier Antonio Panzeri za výbor INTA Komisi: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0403/2018)

Rozprava se konala dne 2. října 2018 (bod 12 zápisu ze dne 2.10.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty a Emma McClarkin za skupinu ECR o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků nadnárodního charakteru z hlediska lidských práv (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb a Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků nadnárodního charakteru z hlediska lidských práv (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel a Marietje Schaake za skupinu ALDE o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků z hlediska lidských práv (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 4.10.2018.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění