Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2861(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B8-0451/2018

Ingediende teksten :

RC-B8-0451/2018

Debatten :

PV 04/10/2018 - 5
PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Stemmingen :

PV 04/10/2018 - 7.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0375

Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 3.10.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Verslechtering van de mediavrijheid in Belarus

Ontwerpresoluties B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 en B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo en Jaromír Štětina lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Michaela Šojdrová en Mark Demesmaeker.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Eduard Kukan en Carlos Iturgaiz.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 4.10.2018.


5.2. De Verenigde Arabische Emiraten, met name de situatie van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor

Ontwerpresoluties B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 en B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Wajid Khan en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 4.10.2018.


5.3. Massale willekeurige detentie van Oeigoeren en Kazakken in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang

Ontwerpresoluties B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 en B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes en László Tőkés lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor en Krzysztof Hetman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová en Dubravka Šuica.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 4.10.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling