Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2862(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0458/2018

Debatter :

PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.2

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.2. Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0456/2018

(ersätter B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Marina Albiol Guzmán, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir och Monica Macovei.

Antogs (P8_TA(2018)0376)

(Resolutionsförslagen B8-0458/2018 och B8-0469/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande