Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. oktober 2018 - StrasbourgEndelig udgave

7.9. Situationen i Yemen (afstemning)
CRE

Forslag til beslutning B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0444/2018

(erstatter B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

stillet af:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas og Anna Maria Corazza Bildt, for PPE-Gruppen

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom og Elena Valenciano, for S&D-Gruppen

— Charles Tannock og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat og Marie-Pierre Vieu, for GUE/NGL-Gruppen

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0383)

Indlæg

Charles Tannock havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3. Eftersom mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod at behandle dette mundtlige ændringsforslag, var det ikke blevet godtaget.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse