Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 4 ta' Ottubru 2018 - StrasburguVerżjoni finali

7.9. Is-sitwazzjoni fil-Jemen (votazzjoni)
CRE

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0444/2018

(flok B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas u Anna Maria Corazza Bildt, f'isem il-Grupp PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom u Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D;

— Charles Tannock u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat u Marie-Pierre Vieu, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0383)

Interventi

Charles Tannock ressaq emenda orali għall-emenda 3. Billi aktar minn 40 Membru opponew li din l-emenda orali tiġi kkunsidrata, din ma ġietx aċċettata.

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Jannar 2019Avviż legali