Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

7.10. Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0400/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0384)

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande