Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0451/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0375)

(Päätöslauselmaesitys B8-0455/2018 raukesi.)


7.2. Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0456/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir ja Monica Macovei.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0376)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0458/2018 ja B8-0469/2018 raukesivat.)


7.3. Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0460/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Bas Belder ECR-ryhmän puolesta

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0377)

(Päätöslauselmaesitys B8-0466/2018 raukesi.)


7.4. Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö julkisia hankintoja koskevasta strategiapaketista [2017/2278(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0378)


7.5. EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0320/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0379)


7.6. Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0380)


7.7. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0381)

Puheenvuorot:

Anna Maria Corazza Bildt (esittelijä) ennen äänestystä.


7.8. EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0443/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0382)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0472/2018, B8-0473/2018 ja B8-0474/2018/rev raukesivat.)


7.9. Jemenin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0444/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

— Charles Tannock ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat ja Marie-Pierre Vieu GUE/NGL-ryhmän puolesta

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0383)

Puheenvuorot:

Charles Tannock esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen. Yli 40 jäsentä vastusti tämän suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, joten sitä ei hyväksytty.


7.10. Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0400/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0384)

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus