Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2858(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000095/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Keskustelut :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 4. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

12. Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000095/2018) – Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ja Josef Weidenholzer komissiolle: Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (B8-0410/2018)

Pavel Poc esitteli kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet ja Herbert Dorfmann.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus