Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2858(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000095/2018

Ingivna texter :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Debatter :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000095/2018) från Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz och Josef Weidenholzer till kommissionen: Djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (B8-0410/2018)

Pavel Poc utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Maria Noichl för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet och Herbert Dorfmann.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande