Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. - Strasbūras

14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu..
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG, ECON

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG, ECON

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itališko skambesio pavadinimų (B8-0353/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

CULT

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomų darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių įnašų į ES piliečių ir bedarbių mokymų finansavimą (B8-0354/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde ir Jean-Luc Schaffhauser. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mirties bausmės taikymo Israai Al-Ghomgham Saudo Arabijoje (B8-0356/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl platesnio biologiškai skaidaus plastiko naudojimo žemės ūkyje (B8-0357/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vėžio gydymo naudojant CAR-T (ląstelių terapijos) metodą (B8-0358/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika