Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97
  5.2.Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor
  5.3.Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97 (ψηφοφορία)
  7.2.Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (ψηφοφορία)
  7.3.Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (ψηφοφορία)
  7.4.Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.5.Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) ***I (ψηφοφορία)
  7.6.Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ***I (ψηφοφορία)
  7.7.Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  7.8.Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)
  7.9.Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
  7.10.Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (συζήτηση)
 13.Αναφορές
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (187 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (56 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (86 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (34 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (48 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (299 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (77 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (493 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (686 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου