Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 4. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Jemenin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (keskustelu)
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  5.1.Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus
  5.2.Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne
  5.3.Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus (äänestys)
  7.2.Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne (äänestys)
  7.3.Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (äänestys)
  7.4.Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) ***I (äänestys)
  7.6.Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ***I (äänestys)
  7.7.Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ***I (äänestys)
  7.8.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (äänestys)
  7.9.Jemenin tilanne (äänestys)
  7.10.Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (keskustelu)
 13.Vetoomukset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (167 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (55 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (79 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (30 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (48 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (270 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (67 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (453 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (760 kb)
Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus