Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 22 октомври 2018 г. - Страсбург

8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

- Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Stefan Gehrold на мястото на Karl-Heinz Florenz

- Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН): Karl-Heinz Florenz на мястото на Stefan Gehrold

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация