Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2046(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0313/2018

Внесени текстове :

A8-0313/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0404

Протокол
Понеделник, 22 октомври 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

14. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (разискване)
CRE

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Daniele Viotti и Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti и Paul Rübig представиха доклада.

Изказаха се: Hartwig Löger (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Kati Piri (докладчик по становището на комисията AFET), Arne Lietz (докладчик по становището на комисията DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (докладчик по становището на комисията INTA), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, и Joachim Zeller (докладчик по становището на комисията CONT).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Luděk Niedermayer (докладчик по становището на комисията ECON), Jens Geier (докладчик по становището на комисията ITRE), Jasenko Selimovic (докладчик по становището на комисията IMCO), Pavel Telička (докладчик по становището на комисията TRAN), John Howarth (докладчик по становището на комисията REGI), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Markus Pieper (докладчик по становището на комисията AFCO), João Pimenta Lopes (докладчик по становището на комисията FEMM), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Karine Gloanec Maurin, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli, от името на групата EFDD, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis и Isabelle Thomas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand и Seán Kelly.

Изказаха се: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti и Paul Rübig.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 24.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация