Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 22 octombrie 2018 - Strasbourg

15. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, Președintele Parlamentului va semna marți, 23 octombrie 2018 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 - 2018/0097(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 - 2017/0334(COD));

- Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Federativă a Braziliei la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Republica Federativă a Braziliei, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Republica Moldova (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 - 2017/0297(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 - 2016/0413(COD));

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 - 2016/0414(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD)).

Ultima actualizare: 9 august 2019Notă juridică