Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0172(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0317/2018

Predkladané texty :

A8-0317/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Zápisnica
Pondelok, 22. októbra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

17. Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bronis Ropė (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Ricardo Serrão Santos (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Frédérique Ries, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen a Henna Virkkunen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Frédérique Ries.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.12 zápisnice zo dňa 24.10.2018.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne oznámenie