Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 23 oktober 2018 - Straatsburg

13. Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas en Miguel Viegas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: latere vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling