Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

15. Olukord Aasovi merel (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Aasovi merel (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė ja Gunnar Hökmark.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil ja József Nagy.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.19.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusalane teave