Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. spalio 23 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

15. Padėtis Azovo jūroje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Azovo jūroje (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė ir Gunnar Hökmark.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil ir József Nagy.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.19 punktas

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika