Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 23. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

15. Stāvoklis Azovas jūrā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Azovas jūrā (2018/2870(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė un Gunnar Hökmark.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil un József Nagy.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.19. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums